emà  LECTURA DE LA CARTA OBERTA DEL SECTOR AUDIOVISUAL CATALÀ CONTRA L’ANUL·LACIÓ DEL CÀNON DIGITAL PER PART DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LLIURAMENT DE LA CARTA AL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT DE…
Continue Reading